Tony Johansson

Arkiv

Publicerad i Västerbottens folkblad 2012-02-03 Den europeiska finanspakten är feltänkt och den löser inte eurons problem. Istället grundlagsfäster den samma misslyckade politik – åtstramning intill döden – som i detta nu gör miljoner arbetslösa och dömer folk till fattigdom och misär. Det är som att ordinera en patient åderlåtning, säger ekonomipristagaren Joseph Stiglitz som kallar det hela för en ”självmordspakt”. Han har helt rätt. Men den svenska debatten har lämnat frågan om… Läs mer

Publicerad i SKD 20091223 Finansminister Borgs uttalande igår om att Sverige bör gå med i EMU kommer sällsynt olägligt. EMU befinner sig i sin allvarligaste kris någonsin. Grekland är på randen till ekonomisk kollaps och hela unionen är i gungning. Angela Merkel har rentav föreslagit att skuldsatta medlemsländer ska sättas under EU-förmyndarskap, att demokratin ska inskränkas. Det behövs inte mycket kunskap om historien för att inse att ett sådant förslag med ursprung… Läs mer