Tony Johansson

Arkiv

Publicerad i SKD 20091022 Diskrimineringsombudsmannen har stämt Försäkringskassan för fyra fall av könsdiskriminering. Det handlar om gravida kvinnor med allvarliga besvär som nekats sjukpenning. I korthet hävdar Försäkringskassan att ”normala” besvär som orsakats av graviditet inte ger rätt till sjukpenning. Man hänvisar till förarbetena till 1962 års lag om allmän försäkring, vilka innehåller uttalanden, en del från 1940-talet, om vad som utgör sjukdomstillstånd. Bland dessa 60 år gamla dammiga uttalanden har Försäkringskassans… Läs mer