Arkiv

Sverigedemokraternas utspel om att bromsa utbyggnaden av vindkraften och rentav lägga ner befintliga verk är inte bara ett slag mot klimatomställningen, utan kommer också leda till högre elpriser för vanligt folk. Ny vindkraft har nämligen den lägsta produktionskostnaden per kilowattimme av alla kraftslag.  Det var på torsdagen som partiets ekonomisk-politiske talesperson, Oscar Sjöstedt, i en intervju i Svenska dagbladet sa att han inte vill ”att det byggs någon vindkraft överhuvud taget” och att han… Läs mer