Dialogen i en modern spänningsroman utgör omkring hälften av texten, ibland mer. Det lönar sig därför att öva på att skriva dialog.I lektion 6 tog jag upp fem steg för att...

Det är sällan ett problem att skildra ett äckel, en kvinnohatare, rasist, mördare ur en god persons perspektiv. Inte heller att skildra en god person. Då kan du helt enkelt förse...

Att skriva i tredje person – han, hon – som point of view, fortsättningsvis perspektivgivare, är den absolut vanligaste metoden. Skälen är antagligen att det av psykologiska orsaker är det enklaste...

En modern spänningsroman består åtminstone till hälften av dialog. Det lönar sig därför att lägga ner möda på att lära sig skriva dialog. Vad ska man tänka på? Vi måste först...

Show, don’t tell är det ständiga mantrat för oss författare. En bra författare är mästare på att visa för läsaren vad som händer – eller om du så vill, gestalta det...