Tony Johansson

Västerbottens folkblad och Piteåtidningen 20130930 Märkbar och ständig ökning i levnadsstandarden är en relativt ny företeelse i mänsklighetens historia. Dess förutsättningar är en omdiskuterad fråga. Men ett svar fick vi i...