Skånska dagbladet 20090908I fredags bombade utländskt flyg två tankbilar som ska ha kapats av upprorsmän i Kunduzprovinsen i Afghanistan. 90 personer dödades, varav mellan 60 och 70 var civila. Tre frågor...

Skånska dagbladet 20090815Human Rights Watchs senaste rapport om vad som hände i Gaza kring nyår borde läsas av alla. Till skillnad från många andra bedömare, som räknar lik, detaljstuderar organisationen endast...

Skånska dagbladet 20090613I början av 1960-talet författade Olof Palme en biståndsproposition som kom att bli vägledande för flera decennier framöver. Målet med det svenska biståndet fastslogs vara, att höja de fattiga...

Publicerad i SKD 20090505På Youtube ser jag en ny video som visar ett amerikanskt flyganfall i Afghanistan. Genom helikopterns värmekamera och sikte följer vi människor som försöker fly. Piloten siktar, skjuter...

Publicerad i SKD 20090103Angreppen mot Gaza går in på sin andra vecka. Israels ledare bryter mot FN-stadgan och krigets lagar. För detta bör Israel isoleras och de ansvariga ställas inför rätta. ...