Tony Johansson

Skånska dagbladet 20090819Greenpeace har nu avslutat utläggningen av trålhinder på Lilla Middelgrund och Fladen i Kattegatt. 180 stenblock har lagts ut för att förhindra bottentrålning. Områdena är klassade som Natura 2000-områden,...