Budgeten som det nya högerstyret med M, KD, L och SD lagt fram för Region Skåne täcker inte ens nästa års löner för sjukvårdspersonalen. Men när budgeten debatterades i regionfullmäktige på...

Västerbottens folkblad och Piteåtidningen 20151004 Nu tas ett samlat grepp om sjukförsäkringen. Det är bra, men regeringen borde sluta bidra till mytbildningen om de ”höga” sjuktalen. De är nämligen historiskt låga. ...

Västerbottens folkblad 20140608 Efter den katastrof som EU-valet innebar för i synnerhet Moderaterna, var det många i högern som såg fram emot en nystart. Men förra veckans ”kickoff” var en visionslös...

Västerbottens folkblad och Piteåtidningen 20131013 Moderaterna, Sveriges Arbetarparti? utbrast Margit, min svärmor. Jo, det är sant. Dom har bytt namn, intygade jag. Hon skakade på huvudet och sade: att dom inte...

Publicerad i SKD 20091022 Diskrimineringsombudsmannen har stämt Försäkringskassan för fyra fall av könsdiskriminering. Det handlar om gravida kvinnor med allvarliga besvär som nekats sjukpenning. I korthet hävdar Försäkringskassan att ”normala” besvär...