Tony Johansson

Västerbottens folkblad 20120310 Socialdemokraterna nystartar igen – för vilken gång i ordningen kommer väl ingen ihåg. Nu är det i vart fall den ekonomiska politiken som ska rannsakas. Och partistyrelsen börjar...

Publicerad i Västerbottens folkblad 20120211 Sällan har svenska folket så unisont gjort tummen ner åt ett politiskt förslag, som när Fredrik Reinfeldt ventilerade sin senaste idé – den om att vi...

Publicerad i Västerbottens folkblad 2012-02-03 Den europeiska finanspakten är feltänkt och den löser inte eurons problem. Istället grundlagsfäster den samma misslyckade politik – åtstramning intill döden – som i detta nu...

Publicerad i SKD 20091223 Finansminister Borgs uttalande igår om att Sverige bör gå med i EMU kommer sällsynt olägligt. EMU befinner sig i sin allvarligaste kris någonsin. Grekland är på randen...

Publicerad i SKD 20091013 Oppositionen har den gångna veckan kritiserats för att föreslå skattehöjningar mitt under en lågkonjunktur. Kritiken är billig och utgår från att skattehöjningar bromsar konjunkturen medan skattesänkningar är...