Tony Johansson

Västerbottens Folkblad 20120618 Nyval och politiskt kaos i en ekonomi som håller på att implodera. Det är dagens Grekland. Eftervärldens dom över hur EU:s ledare hanterat krisen kommer att bli hård....

Publicerad i Västerbottens folkblad 2012-02-03 Den europeiska finanspakten är feltänkt och den löser inte eurons problem. Istället grundlagsfäster den samma misslyckade politik – åtstramning intill döden – som i detta nu...

Publicerad i SKD 20091223 Finansminister Borgs uttalande igår om att Sverige bör gå med i EMU kommer sällsynt olägligt. EMU befinner sig i sin allvarligaste kris någonsin. Grekland är på randen...

Publicerad i SKD 20091216I helgen förbjöd den turkiska författningsdomstolen det kurdiska partiet DTP. Det var i ordningen det 25:e partiet som förbjöds i Turkiet, ett land som använder tortyr och fängslar...

Publicerad i SKD 20091204 Arbetsdomstolens dom i Lavalmålet markerar slutpunkten i en fem år lång tvist. Facket döms att betala skadestånd och Lavals rättegångskostnader. Facket ska ha brutit mot EU:s regler...