Tony Johansson

I sociala medier läser jag uppmaningar till att berätta för barnen om de ”höga” svenska skatterna. Gott så. Vi brukar säga så här: Mamma och pappa betalar skatt. Den går… –...

Publicerad i Piteåtidningen och Västerbottens folkblad 20120618 Nyval och politiskt kaos i en ekonomi som håller på att implodera. Det är dagens Grekland. Eftervärldens dom över hur EU:s ledare hanterat krisen...

Publicerad i Västerbottens folkblad 20120211 Sällan har svenska folket så unisont gjort tummen ner åt ett politiskt förslag, som när Fredrik Reinfeldt ventilerade sin senaste idé – den om att vi...

Publicerad i Västerbottens folkblad 2012-02-03 Den europeiska finanspakten är feltänkt och den löser inte eurons problem. Istället grundlagsfäster den samma misslyckade politik – åtstramning intill döden – som i detta nu...

Publicerad i SKD 20091103 När nyheten om Guillous KGB-kontakter slog ner for fyra tankar genom mitt huvud. Först: det var som fan! Sedan: men han var ju maoist. Därefter: vänta lite,...